3

خطا در اندروید 11


Avatar
saeed hamidi

به محض وارد شدن به صفحه خرید در اندروید یازده کرش زیر میاد
java.lang.IllegalStateException: IAB helper is not set up. Can't perform operation: queryInventory

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی، همکارانمان در بخش پشتیبانی بازار به مشکل شما رسیدگی خواهند کرد.


Avatar

saeed hamidi

خبری نشد؟


Avatar

saeed hamidi

throw new IllegalStateException("IAB helper is not set up. Can't perform operation: " + operation);