4

یکسان کردن اسکوپ نمودارها

  • پیاده‌سازی شده

Avatar
Support Team

با فعال کردن این قابلیت در زمان ترکیب نمودارها، هر دو نمودار در یک اسکوپ به شما نمایش داده خواهد شد. این قابلیت به مقایسه شهودی میان دو نمودار کمک خواهد کرد.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

Status changed to: پیاده‌سازی شده

Avatar

Support Team

Status changed to: در حال پیاده‌سازی