13

پشتبانی از برنامه‌های TWA

  • پیاده‌سازی شده

Avatar
Support Team

تا پیش از این، امکان انتشار برنامه‌های PWA در کافه بازار به علت مغایرت با قوانین وجود نداشت.
با پشتیبانی از TWA در کافه بازار، توسعه‌دهندگان قادر خواهند بود با استفاده از پروتوکل TWA برنامه‌های خود را در بازار منتشر نمایند.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

Status changed to: پیاده‌سازی شده

Avatar

Support Team

Status changed to: در حال پیاده‌سازی

Avatar

Support Team

Status changed to: برنامه‌ریزی شده

Avatar

Support Team

Status changed to: در حال پیاده‌سازی