0

دکمه حصب برنامه اضافه کنید

  • پیاده‌سازی شده

Avatar
ko dak

دکمه یی اضافه کنید که هر وقت خواستیم برنامه رو از انتشار ور داریم

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی، درخواست شما پیاده‌سازی شده است و می‌توانید از این امکان استفاده کنید.


Avatar

Support Team

Status changed to: پیاده‌سازی شده

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی، از درخواست شما سپاس‌گزاریم. این درخواست بررسی خواهد شد و در ادامه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد