1

ارسال مجوز درخواست شده


Avatar
wahid anvary

با سلام بنا به درخواست ثبت محصول از طرف اینحانب و درخواست مجوز از طرف شما و طبق مکاتبات صورت گرفته از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بنابه مکاتبات با شما با تیکت شماره 2936969 درخواست آدرس ایمیل داریم تا مجوز ذکر شده به حضورتان ارسال گردد. باتشکر

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی، برای پیگیری مواردی از این دست با پشتیبانی بازار در ارتباط باشید.