2

ایجاد برنامه بدون بارگذاری فایل APK برنامه برای پیاده سازی مستندات .


Avatar
M H Rouhani ( zarin-android.ir )

در صورت عدم بارگذاری و ارسال یک فایل APK بعد از دو ماه پس از ایجاد اولیه برنامه ، برنامه از پیشخوان حذف شود . (جلوگیری از شلوغی سرور های بازار)

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی از درخواست شما سپاس‌گزاریم. این درخواست بررسی خواهد شد و در ادامه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد