21

امار دقیق درباره ی استفاده کنندگان از اپلیکیشن


?
سیدامیر موسوی

درخواست می کنم که اطلاعات دقیق تر و جزئی تر درباره ی استفاده کنندگان از برنامه های ما ارائه دهید. به عنوان مثال اطلاعاتی همچون نسخه ی اندروید. مدل گوشی و منطقه ی جغرافیایی.
باتشکر

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

Status changed to: برنامه‌ریزی شده

Avatar

Amir

میتونید از google analytics استفاده کنید
آمار کاملا حرفه ای و دقیق میده


?

امیرحسین رحیمی

می تونید از پوش پل استفاده کنید آمار دقیق میده