3

افزودن بخش حمایت مالی در صفحه اپلیکیشن


Avatar
احمدرضا خالدی

اپلیکیشن هایی که رایگان منتشر می شوند، چیزی برای فروختن یا ارائه غیررایگان به کاربران ندارند. و با توجه به وقت صرف شده برای تهیه اپلیکیشن های رایگان، بهتر است به کاربران بازار اجازه دهیم به میل خودشان، اپلیکیشن های رایگان را حمایت مالی کنند. با مبالغ دلخواه.

برای اجرای این ایده:
می توانیم یک گزینه تحت عنوان "حمایت مالی" در صفحه اپلیکیشن های رایگان اضافه کنیم و کاربر در صورت رضایتمندی از کیفیت اپلیکیشن، مبالغی اندکی مانند 5000 تومان از کیف پول بازار خود به توسعه دهنده دونیت (کمک مالی) کند. در نهایت بازار با رسیدن به یک سقف مجاز، می توانید این مبالغ را با کسر مالیت ها و پورسانت خود، به حساب توسعه دهنده واریز نماید.

A

Activity Newest / Oldest

Avatar

Support Team

توسعه‌دهنده گرامی از درخواست شما سپاس‌گزاریم. این درخواست بررسی خواهد شد و در ادامه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد